Thank you all for sharing this moment of peace, love and Reiki on February 8. There was a strong connection that brought loving and intense moments of Trust. Trust in the one light was the Whispering that came through.
Dankjewel om een mooi moment van vrede, liefde en Reiki te delen op 8 februari. Er groeide een sterke verbinding die liefdevolle en intense momenten van vertrouwen bracht en een hoopvolle Whispering: Vertrouw in het ene licht.

Trust in the one light

A deep trust is nested in the heart of spirit workers,
healers, light workers as you call yourself sometimes,
the golf of souls that took the mission
to enter the density of the planet earth right now.
You are brave, courageous,
full of glory and blessings from us over and over,
day after day.
We hope you feel the difference in downloads
that recently was able to touch your heart
and enter in your energy systems.
We open –and are glorious and excited to do this-
we open more & more the veils for those who are ready
not to work on this planet alone,
but to co-create all the time with us home in spirit.
We so support your journey which is ours.
Go on and reveal with openness and compassion,
with joy and a smile on your loving face,
what we tell you that is happening right now.
Our veils are covered with energy that will nourish you,
feed you, let you experience the abundance
that your soul is able to realise.
Ask from the depth the true and only question
that is yours right now.
Uncover your souls mission and live according to your blueprint.
You are that. You are here.
We are here. We are you.
You are us. We are source.

Be welcome in our world, what you call home,
our mutual home in fact.
We revere all you do on earth,
in circle, in service, in session, in conversations, in growth.
All of you courageous new-borns, ready to save the planet
and lift her in her evolution of growth and reconciliation.
You are that. You are here.
We are here. We are earth.
We are source. Together,
as above, so below and the other way around.
We love you, dear sisters and brothers
on our mutual and global mission for mankind on earth.
We are that. You are that.
We are love. You are love.
All one in the one love, in the one light.

© www.whisperingsfromreiki.com

Vertrouw in het ene licht 

Een diep vertrouwen is genesteld in het hart van spirituele werkers,
helers, lichtwerkers zoals jullie jezelf soms noemen,
de golf van zielen die de missie nam
om nu de dichtheid van de planeet aarde binnen te gaan.
Jullie zijn, moedig,
vol heerlijkheid en zegeningen van ons
keer op keer, dag na dag.
We hopen dat je het verschil voelt in downloads
die onlangs je hart konden raken
en je energiesystemen konden binnen komen.
We openen -en zijn glorieus en enthousiast om dit te doen-
we openen steeds meer de sluiers voor degenen die er klaar voor zijn
om niet alleen op deze planeet te werken,
maar om de hele tijd met ons thuis in spirit te co-creëren.
We ondersteunen zo jouw reis die de onze is.
Ga door en openbaar met openheid en mededogen,
met vreugde en een glimlach op je liefdevolle gezicht,
wat we je vertellen dat er nu aan het gebeuren is.
Onze sluiers zijn bedekt met energie die jou zal voeden,
die jou de overvloed zal laten ervaren
die je ziel kan realiseren.
Stel vanuit de diepte jouw ware en enige vraag.
Ontdek de missie van je ziel en leef volgens je blauwdruk.
Jij bent dat. Jij bent hier.
We zijn hier. Wij zijn jou.
Jij bent ons. Wij zijn de bron. 

Wees welkom in onze wereld, wat jij thuis noemt,
 eigenlijk onze gemeenschappelijke thuis.
We vereren alles wat je op aarde doet,
in cirkel, in dienst, in sessie, in gesprekken, in groei.
Jullie allemaal moedige pasgeborenen, klaar om de planeet te redden
en haar te verheffen in haar evolutie van groei en verzoening.
Jij bent dat. Jij bent hier.
We zijn hier. Wij zijn aarde.
Wij zijn bron. Samen,
zo boven, zo beneden en andersom.
We houden van jullie, lieve zusters en broeders
op onze wederzijdse en wereldwijde missie voor de mensheid op aarde.
Wij zijn dat. Jij bent dat.
Wij zijn liefde. Jij bent liefde.
Allemaal één in die éne liefde, in dat éne licht. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This