Thank you all for the circle of July. Nepal gave the following words … TRUTH OF THE HEART
Dank je wel voor de cirkel van juli. Nepal gaf volgende woorden … WAARHEID VAN HET HART

TRUTH FROM THE HEART

Truth enlightens demolition man
who struggles from himself and his projection on reality.
Love in your heart brings truth from the stars
to your perception of the dream on earth.
Pain is healed,
darkness is enlightened,
worries are freed,
guilt replaced by love.
Your perception is healed with Peace.
The Universal Life-force envelopes you
and unites you with the truth,
it connects you to the moment,
in oneness, being oneness itself.
Meditation is the Garuda to your heart.
May we all come home in the truth of the heart.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

WAARHEID VANUIT HET HART

De waarheid verlicht de vernietigende mens
die worstelt met zichzelf en zijn projectie op de realiteit.
Liefde in je hart brengt de waarheid van de sterren
naar je perceptie van de droom op aarde.
Pijn is genezen,
de duisternis verlicht,
zorgen zijn bevrijd,
schuld vervangen door liefde.
Je waarneming is genezen met Vrede.
De Universele Levenskracht omhult je
en verenigt je met de waarheid,
verbindt je met het moment,
in de eenheid met alles wat is.
Meditatie is de Garuda naar je hart.
Mogen we allemaal thuiskomen in de waarheid van het hart.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This