Unique colors of Love

Purple, green, magenta,
the colors of your star,
the colors of the love you spread on earth,
find their way into the physical veins of human body’s,
a way to heal the virus,
a way to heal yourself,
a way to heal the world
from the lower forces of humanity.

Purple, green, magenta,
a sky around us all,
a mist in our eyes,
vibrations to heal
the brainwaves of humanity.
Color your world
with the color of your heart frequency
in the fragrance of your love.

Use this veil of Isis & Nephthys
to bring harmony and compassion to the world.
May those colors bloom around the Globe
and widen out into the Universe.
May we all spread
our unique colors of Love.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Unieke kleuren van liefde 

Paars, groen, magenta,
de kleuren van je ster,
de kleuren van de liefde
die jij op aarde verspreidt,
vinden hun weg
in de fysieke aderen
van het menselijk lichaam,
een manier om het virus te helen,
een manier om jezelf te helen,
een manier om de wereld te helen
van de lagere krachten van de mensheid. 

Paars, groen, magenta,
de lucht om ons heen,
een mist in onze ogen,
trillingen om de hersengolven
van de mensheid te helen.
Kleur je wereld
met de kleur van je hartfrequentie
met de geur van jouw liefde.

Gebruik deze sluier van Isis & Nephthys
om harmonie en medeleven
te brengen in de wereld.
Mogen die kleuren overal ter wereld bloeien
en zich verruimen naar het heelal.
Mogen we allemaal
onze unieke kleuren van liefde verspreiden. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This