Thank you for meditating together and for sending Reiki during the 1st Circle of 2019. Unite and heal were the words that came during meditation …
Bedankt om tijdens de 1ste cirkel van 2019 samen te mediteren en Reiki te zenden. Verenig en heel/genees waren de woorden die kwamen …

UNITE AND HEAL

Needless to say how wonderful love flows in this circle.
Needless to point out how beautiful your bond/union is with the earth.
Needless to emphasizes that you have a rapport with us
through this circle and through your union.

Never forget the strength of this bond.
Never forget the power of your ability to work together.
Never forget with how many you are in this power of love.

Live your true mission.
Live from the strength of your heart.
Live together, side by side with all living beings.

Your hearts are one.
Your eyes look into the hearts.
Your hearts unite and heal, below as above.

Remember that, always.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

VERENIG EN HEEL/GENEES

Onnodig te zeggen hoe prachtig liefde stroomt in deze cirkel.
Onnodig om erop te wijzen hoe mooi jullie band/eenheid is met de aarde.
Onnodig te benadrukken dat jullie een goede verstandhouding hebben met ons
door deze cirkel en door jullie verbintenis.

Vergeet nooit de kracht van deze band.
Vergeet nooit de kracht van jullie vermogen om samen te werken.
Vergeet nooit met hoeveel jullie zijn in deze kracht van liefde.

Leef je ware missie.
Leef vanuit de kracht van je hart.
Leef samen, zij aan zij met alle levende wezens.

Jullie hart is één.
Jullie ogen kijken in de harten.
Jullie harten verenigen en genezen, beneden zowel als zoals boven.

Onthoud dat, altijd.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This