I would like to invite you to meditate and send Reiki with us on Christmas, Tuesday December 25.

Thank you all for meditating together and for sending Reiki on December 11. Vulnerability were the words that came during meditation.
Bedankt om op 11 december samen te mediteren en Reiki te zenden. Kwetsbaarheid waren de woorden die kwamen.

VULNERABILITY

The vulnerability of our ego
threats the world internal and external.
We treat our neighbour outside of us
instead of like us
as a human wants to be treated.

Our vulnerability is a gift that we should remember,
a soft precious treasure
that is filled with love and compassion,
a little box that should be opened.
Let it out, all of you,
and the globe will be filled with an aura of compassion,
you will look in each other’s eyes
and understand that you all want the same in this life,
being loved, giving love,
being recognised as you are,
a growing soul on a mission,
a human being that wants to come to its full potential
as a loving and growing soul.

Do not project your interpretation
of vulnerability to the outside world,
because then you build an external defence system
to protect something that is not real,
that is an illusion,
built on different interpretations of the mind.
Love your neighbour as you love yourself,
once spoken and written in so many religious manuscripts
still an on-going theme in our human world.
A state that is not reached yet,
still a task for every living being.
A small step with an enormous exponential result.
Show your vulnerability as it is
and know that in the core of your heart
you cannot be hurt, not ever.
Cause in the core we are all the same,
loving souls on a mission,
loving souls that wants to forgive and be forgiven.

This path of love cannot be undone.

© www.whisperingsfromreiki.com

 KWETSBAARHEID

De kwetsbaarheid van het ego
bedreigt de wereld intern en extern.
We behandelen onze buur buiten ons
in plaats van zoals we zelf
een mens willen behandeld worden.

 Onze kwetsbaarheid is een geschenk
dat we ons moeten herinneren,
een zachte kostbare schat
gevuld met liefde en mededogen,
een kleine doos die moet worden geopend.
Laat het eruit, jullie allemaal,
en de wereld zal gevuld worden met een aura van mededogen,
je zult in elkaars ogen kijken
en begrijpen dat we allemaal hetzelfde willen,
geliefd zijn, liefde geven,
herkend worden zoals we zijn,
een groeiende ziel op een missie,
een mens die ze volle potentieel wil bereiken
als liefdevolle en groeiende ziel.

Projecteer jouw interpretatie van kwetsbaarheid
niet op de buitenwereld,
je bouwt een extern verdedigingssysteem
om iets te beschermen dat er niet echt is,
dat een illusie is,
gebouwd op verschillende interpretaties van de mind.
Heb je naaste lief zoals je jezelf liefhebt,
eens gesproken en geschreven in zoveel religieuze manuscripten
maar nog steeds een thema in onze menselijke wereld.
Een staat die we nog niet bereikten,
nog steeds een taak voor elk levend wezen.
Een kleine stap met een enorm exponentieel resultaat.
Toon je kwetsbaarheid zoals die is
en weet dat in de kern van je hart
je niet gekwetst raakt, nooit.
Want in de kern zijn we allemaal hetzelfde,
liefhebbende zielen op een missie,
liefhebbende zielen die willen vergeven en vergeven worden.

Dit pad van liefde kan niet ongedaan worden gemaakt.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This