May I thank you all for this loving Open Heart & Reiki Circle of October 10, your vulnerability, your loving kindness, the growth of this circle with more and more people … and the words that came through …

Mag ik iedereen bedanken voor de liefdevolle cirkel van 10 oktober, jullie kwetsbaarheid, de groei van de cirkel en de woorden die doorkwamen …

VULNERABILITY

The strength of vulnerability
is a strength of everyone involved
in the evolution of life and peace on earth.

Vulnerability as a key
to open doors
a pathway to our heart
the core of peace.

Let us stand in our vulnerable power
an expanding power
that we all give to mankind.

Look in the eye of vulnerability
and a smile appears on your ageless face
a smile of belonging, of unity
of holding hands
in Love and connection.

Togetherness as an outcome
solidarity as a process
vulnerability as the key
to open hearts
and develop peace.

© www.whisperingsfromreiki.com

Kwetsbaarheid

De kracht van kwetsbaarheid
is een kracht van iedereen
die betrokken is in de evolutie
van het leven en vrede op aarde.

Kwetsbaarheid als een sleutel
om deuren te openen
een weg naar je hart
de kern van vrede.

Laat ons in onze kwetsbare kracht gaan staan
een groeiende kracht
die we allemaal aan de mensheid geven.

Kijk in het oog van kwetsbaarheid
en er verschijnt een glimlach op je tijdloze gelaat
een glimlach van eenheid
van onze handen in elkaar
in liefde en verbinding.

Samenhorigheid als het resultaat
solidariteit het proces
kwetsbaarheid de sleutel
om harten te openen
en vrede te ontwikkelen.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This