We embrace you

Let’s call upon our true essence.
Who are you really?
What is the core of your being?
Is it emotion?
Is it sensation?
Is it an indescribable form of purity,
pure essence not to be defined?
How do you experience yourself
in the true silence of this moment?
Let us hold this moment in our true essence for a while.

In this moment we touch each other
in the love that is always present.
Never forget, dear ones,
in the sadness of everyday on this planet
of learning and evolving
you are the ones we are proud of
here in the home of the heart of source.
You are the ones in the density
of shadow and learning,
falling and rising,
you are the ones that are growing and helping.
You are the beings that help and support us
lift the evolution to higher purposes.
You are here to help us,
dear ones, of the circles of Love.
You are there and we are here, home.
We embrace you,
all of you
in the unity of Love.

© www.whisperingsfromreiki.com

We omarmen je 

Laten we een beroep doen op onze ware essentie.
Wie ben je echt?
Wat is de kern van jouw wezen?
Is het emotie?
Is het sensatie?
Is het een onbeschrijfelijke vorm van zuiverheid,
pure essentie niet te definiëren?
Hoe ervaar jij jezelf
in de ware stilte van dit moment?
Laten we dit moment een tijdje
in onze ware essentie vasthouden.
Op dit moment raken we elkaar aan
in de liefde die altijd aanwezig is.
Vergeet nooit, dierbaren,
in het verdriet van alledag op deze planeet
van leren en evolueren,
jullie zijn degenen waar we trots op zijn
hier in het huis van het hart van de bron.
Jullie zijn degenen in de dichtheid
van schaduw en leren,
van vallen en opstaan,
jullie zijn degenen die groeien en helpen.
Jullie zijn de wezens die ons helpen en ondersteunen
om de evolutie naar hogere doeleinden op te tillen.
Jullie zijn hier om ons te helpen,
dierbaren, van de cirkels van Liefde.
Jullie zijn daar en wij zijn hier, thuis.
Wij omhelzen jullie,
jullie allemaal
in de eenheid van Liefde.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This