Today we sat together in the silence and the deep connection of our hearts together. ‘Welcome Home’ were the words that came while we were doing a wonderful mission.
Vandaag zaten we samen in de stilte en in diep hartsverbinding. ‘Welkom thuis‘ waren de woorden die kwamen terwijl we mooie missie uitvoerden.

Welcome home

Welcome back to this still point in the circle.
Today we welcome a soul who just left
your density to come back
to the rest and serenity of our Home.
Let’s just close our eyes and sit
in the serenity and beauty of the silence
within you and within this circle.
Let’s breathe in and out
on the flow of your life force.
Let’s fill ourselves with the love
there is in every breath.
Do not give up hope.
Let us just touch the silence
at this very moment
and welcome all the souls
that want to come home,
that wanted to leave,
were lost for a while in time and space.

‘This circle takes you by the hand
and guides you to our hands
to fulfil the last step of the mission.
We welcome you all back home
in the rest and peace of our heart,
in the reconciliation with all who stayed behind.
All is always well in the perspective of the soul.
Welcome home!’

© www.whisperingsfromreiki.com

Welkom thuis 

Welkom terug op dit stiltepunt in de cirkel.
Vandaag verwelkomen we een ziel die net is vertrokken
uit jullie dichtheid om terug te komen
naar de rust en sereniteit van thuis.
Laten we gewoon onze ogen sluiten en gaan zitten
in de sereniteit en schoonheid van de stilte
in jou en in deze cirkel.
Laten we in- en uitademen
op de stroom van je levenskracht.
Laten we onszelf vullen met de liefde
die er is in elke ademhaling.
Geef de hoop niet op.
Laten we de stilte aanraken
op dit moment
en alle zielen verwelkomen
die naar huis willen,
die weg wilden,
enige tijd verloren waren in tijd en ruimte. 

‘Deze cirkel neemt je bij de hand
en leidt je naar onze handen
om de laatste stap van je missie te vervullen.
We heten jullie allemaal welkom thuis
in de rust en vrede van ons hart,
in de verzoening met allen die achterbleven.
Alles is altijd goed in het perspectief van de ziel.
Welkom thuis!’ 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This