Thank you for meditating together August 27. Who are you was the Whispering that came through …
Bedankt om samen te mediteren en Reiki te zenden op dinsdag 27/8. Wie ben je was de Whispering die doorkwam …

Who are you?

Who are you really?
What is your path in the Stars?
What is your destiny in the Sunlight?
What is your purpose on this planet this lifetime?
What is your destiny?
Who are you in this circle?
What are the choices you make
every day on the path of your soul?
You are a unique expression of yourself,
the Self that is partially here
and partly in the greater light of all of us,
participating in life greatest goal of All,
being love and using this love
to grow and to evolve
for the better good of All.
Choose wisely,
choose from the heart,
choose from the soul.
Because that is the only place
to find the real truth
in communication with all of us
in the love of All.
Amen dear friends of this circle,
of life, of it All.
I love you All.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wie ben je? 

Wie ben je echt?
Wat is jouw pad in de sterren?
Wat is je bestemming in het zonlicht?
Wat is je doel op deze planeet in dit leven?
Wat is je bestemming?
Wie ben jij in deze cirkel?
Welke keuzes maak je
elke dag op het pad van je ziel?
Je bent een unieke uitdrukking van jezelf,
het Zelf dat gedeeltelijk hier is
en gedeeltelijk in het grotere licht van ons allemaal,
dat deelneemt aan het grootste doel van het leven,
liefde zijn en deze liefde gebruiken
om te groeien en te evolueren
voor het hoogte goed van iedereen.
Kies verstandig,
kies uit je hart,
kies uit je ziel.
Omdat dat de enige plaats is
om de echte waarheid te vinden
in communicatie met ons allemaal
in de liefde van allen.
Amen beste vrienden van deze cirkel,
van het leven, van alles.
Ik hou van jullie allemaal.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This