The eternal Peace Flame in Lumbini, the birth place of ascended master Buddha, is inspiring for … WHO ARE YOU?
De eeuwige Vredesvlam in Lumbini, de geboorteplaats van opgevaren meester Boeddha, is inspirerend voor … WIE BEN JE?

WHO ARE YOU?

Who are you really?
Do you know?
Are you who you want to be?
Are you who you should be?
Are you?
Can you say ‘I am’?

In the midst of a crowd
there is no good or bad
nor black or white, rich or poor
there is ‘just people in a crowd’
listening to their heart
hearing the sound of the Universe
the cry of a baby born on earth
the start of a new life on a new planet
an adventure of Peace and Love
or not?

Be who you really are.

Let us feed and caress all new born children
with the flame of Universal Peace
abundantly present in all of us
that is who you really are.

© www.whisperingsfromreiki.com

WIE BEN JE? 

Wie ben jij echt?
Weet je het?
Ben jij wie je wilt zijn?
Ben jij wie je zou moeten zijn?
Ben jij?
Kun je zeggen ‘ik ben’? 

In het midden van een menigte
is er geen goed of slecht
noch zwart of wit, rijk of arm
er zijn ‘gewoon mensen in een menigte’
luisterend naar hun hart
het geluid van het universum
de roep van een pas geboren baby
het begin van een nieuw leven op een nieuwe planeet
een avontuur van vrede en liefde
of niet?

 Wees wie je echt bent.

 Laten we alle pasgeboren kinderen voeden en strelen
met de vlam van Universele Vrede
overvloedig aanwezig in ieder van ons
dat is wie je écht bent.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This