Thank you all for your ongoing support in this circle and for our meditation together on May 24. Without Words in the presence of the light, was the Whispering that came through.
Dankjewel voor je voortdurende ondersteuning in deze cirkel en voor onze gezamenlijke meditatie op 24 mei. Zonder woorden in het licht was de Whispering die doorkwam.

Without Words in the presence of the light 

Let go of all the attachment,
it gives you too much pain and sorrow.
We are here dear ones,
to sustain and support your life long evolution on earth school.
So many words already reached the surface of your world
without getting the chance to enter
into the hearts of men and women.
We admire the persistence of this circle.
May be it is time for a new song to be sung.
We are here time after time and nothing seems to be
changing through men and women’s eyes.
Though nothing is more untrue than that.
We are here for you, all the time.
Open your eyes behind your eyelid and talk to us.
Ask.
We are here for you in the silence
together without words today.
Just enjoying our time together,
the company of each other’s light.
Knowing that we heal and nourish each other
 with our presence in the light. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 Zonder woorden in de het licht 

Laat alle gehechtheid los
het geeft je te veel pijn en verdriet.
Wij zijn hier om jullie levenslange evolutie
op de aardeschool te ondersteunen.
Zoveel woorden hebben de oppervlakte van jullie wereld al bereikt
zonder de kans te krijgen om binnen te dringen
in de harten van mannen en vrouwen.
Wij bewonderen de volharding van deze cirkel.
Misschien is het tijd om een nieuw lied te zingen.
We zijn hier keer op keer en niets lijkt
te veranderen door de ogen van mannen en vrouwen.
Hoewel niets meer onwaar is dan dat.
We zijn hier voor jou, de hele tijd.
Open je ogen achter je ooglid en praat met ons.
Vraag.
We zijn hier voor jou in de stilte
samen zonder woorden vandaag.
Gewoon genieten van onze tijd samen,
het gezelschap van elkaars licht.
Wetende dat we elkaar helen en voeden
 met onze aanwezigheid in het licht. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This