Dearest friends, again we were together on a distance. But right now on this September 21, World Peace Day, we were with hundreds (maybe millions) sharing the same goal … worldpeace for every living thing. You truly make a difference.
Love and gratitude – Hilde

Lieve vrienden, we waren opnieuw samen op een afstand. Maar vandaag op 21 september, Wereldvrede dag, waren we met honderden (misschien miljoenen) strevend naar hetzelfde doel … wereldvrede voor iedereen. Jij maakt écht een verschil.
Liefde en dankbaarheid – Hilde

The Tower of Peace

The intention of Peace is set
in the grid of the earth.
The elements in our soil all work
together in the harmony of life.
The trees communicate with their roots & their leaves,
give strength to the Tower of peace,
a symbol of our strength together,
right now with million’s
praying – chanting – meditating
for worldpeace
right now, a planetary movement
of construction and recovery.
Peace is in all of your hearts
as an inner circle
around every cell in your system.

 

De Toren van Vrede

De intentie van vrede is gegrift
in het raster van de aarde.
De elementen in onze bodem
werken allemaal samen
om de harmonie van het leven te herstellen.
De bomen communiceren met hun wortels en hun bladeren,
geven kracht aan de Toren van vrede,
een symbool van onze kracht samen,
op dít moment zijn we met miljoenen
aan het bidden – aan het chanten – aan het mediteren
voor wereldvrede,
een planetaire beweging
van bouw en herstel.
Vrede is in jullie harten
als een innerlijke cirkel
rond elke cel in je systeem.

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This