Yesterday we sat together in the silence and the connections of our hearts together. Following Whispering came through: You are an unseen star flying through galaxies of Love. Thank you for sending light and Reiki together.
Gisteren zaten we samen in een cirkel van stilte en verbinding. Volgende Whispering kwam door: Je bent een onzichtbare ster vliegend door sterrenstelsels van LiefdeDankjewel om samen licht en Reiki te sturen naar de verschillende topics.

You are an unseen star flying through galaxies of Love

In the depth of fatigue lays many answers.
In the depth of foretold stories show prayers a hidden way.
In the depth of unneeded sorrow lays an alertness and assertiveness
unfelt in your common day.
Feel into this depth.
Feel into this process of ongoing inner growth.
It never stops,
not even when you passed on
and crossed the veil of ignorance.
Bear witness,
dare to be in silence for as long as it takes,
bare to feel the fatigue taking over your entire corps.
Dare to fly with your soul to all the dreams and stories
and retreats of the masters you ever wish to visit.
Bear it as our ancestors also had to bear
the cold, the fatigue, the starving
to give you the life you live now.
Bare the truth, unlock the hidden truth,
reveal our happiness and joy.
Bear to witness us in the unseen ravels
between the air in the reflection of your mirror
as the light comes through.
Bear your soul as the light being it is,
not as the physical expression it once choose
out of hundred choices.

You are all unseen stars flying through galaxies of Love.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Je bent een onzichtbare ster vliegend door sterrenstelsels van Liefde 

In de diepte van vermoeidheid liggen vele antwoorden.
In de diepte van voorspelde verhalen tonen gebeden een verborgen weg.
In de diepte van onnodig verdriet ligt een alertheid en assertiviteit
die je in je gewone dag niet voelt.
Voel in deze diepte.
Voel mee in dit proces van voortdurende innerlijke groei.
Het stopt nooit, zelfs niet als je doorging
en de sluier van onwetendheid overschreed.
Wees getuige,
durf zo lang in stilte te zijn als nodig is,
voel de vermoeidheid die je hele lichaam overneemt.
Durf met je ziel te vliegen naar alle dromen en verhalen en retraites
van de meesters die je ooit zou willen bezoeken.
Draag het zoals onze voorouders ook de kou, de vermoeidheid,
de honger moesten doorstaan
om jou het leven te geven dat je nu leeft.
Onthul de waarheid,
ontsluit de verborgen waarheid,
onthul ons geluk en onze vreugde.
Wees getuige van ons in de onzichtbare rafels
tussen de lucht in de reflectie van je spiegel
als het licht doorkomt.
Draag je ziel als het lichtwezen dat het is,
niet als de fysieke uitdrukking
die het ooit koos uit honderd keuzes.
Jullie zijn allemaal onzichtbare sterren
die door sterrenstelsels van Liefde vliegen. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This