Thank you for meditating an sending Reiki together September 24.
Bedankt om samen te mediteren en Reiki te zenden op 24/9.

You are needed

In spirit we all reside
when our body goes to sleep,
takes a rest, recovers.
Your soul is here in our retreat,
in the inner and outer plane of Love.
Don’t you worry whether you fail or not,
whether you are good enough,
whether it will be alright with
what the future will bring to your planet.

All is well,
all is always well
even when you think it is not.
Close your eyes and contact us,
here, in yourself, in your sleep,
and we will be there, always,
to support you,
always to remember you who you really are,
what you really can,
what the future of your soul will be.

That doesn’t mean you can let go, effortless,
or you shouldn’t care
about all the negativity that is spread on earth,
about all the lower emotions that occupy people.

Just close your eyes,
use the wisdom of your hands,
the forgiveness in your heart,
the love that you are
and heal with a smile.

The world needs you all to save itself.
The planet needs you all to support her.
We need you all to help us from the heart.
Love and resurrection from the heart.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Je bent nodig 

In spirit wonen we allemaal
wanneer ons lichaam gaat slapen,
even uitrust, zich herstelt.
Je ziel is hier bij ons op retraite,
in het innerlijke en uiterlijke vlak van liefde.
Maak je geen zorgen of je faalt of niet,
of je goed genoeg bent,
of het goed komt
met de toekomst van je planeet.
Alles is goed,
alles is altijd goed
zelfs als je denkt van niet.

 Sluit je ogen en neem contact met ons op,
hier, in jezelf, in je slaap,
en we zullen er altijd zijn,
om je te ondersteunen,
om je te herinneren aan wie je echt bent,
wat je echt kunt,
wat de toekomst van je ziel zal zijn.

 Dat betekent niet dat je moeiteloos kunt loslaten,
of dat het je niet kan schelen
hoe alle negativiteit op aarde wordt verspreid,
hoe alle lagere emoties mensen bezighouden.

 Sluit gewoon je ogen,
gebruik de wijsheid van je handen,
de vergeving in je hart,
de liefde die je bent
en genees met een glimlach.

 De wereld heeft jullie allemaal nodig om zichzelf te redden.
De planeet heeft jullie allemaal nodig om haar te ondersteunen.
Wij hebben jullie allemaal nodig om ons vanuit het hart te helpen.
Liefde en opstanding vanuit het hart

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This