You are the love of your life! Where are you, love of the Universe?

In tune with your dream world your heart’s essence
will open to its highest potential.
Dream your future,
dream your reality,
dream your life.
Dream your path into being for the highest good of all.
You are your highest dream.
You are here to fulfil a mission,
your own learning path,
you are the love of your life.
Feel into this wonderful reality
and shine your love into the world.
We are waiting for your love to grow
and shine into its highest colours.

Where are you, love of the Universe?
Where are you?
Shine your light with every touch you make
and every step you take.
We love you all on mother earth,
without any exception,
dear brave souls on this planet.
Archangel Gabriël with a message of pure love,
pure essence, pure reality.
We blow this extra vibration of love into being
in all of you.
Trust that it will touch you in your deepest core.
Trust, dear ones.
Trust, it’s happening,
right now.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 Jij bent de liefde van je leven! Waar ben je, liefde van het Universum?

 In harmonie met je droomwereld zal de essentie van je hart
zich openen voor zijn hoogste potentieel.
Droom je toekomst,
droom je realiteit,
droom je leven.
Droom je pad voor het hoogste goed van iedereen.
Jij bent je hoogste droom.
Je bent hier om een missie te vervullen,
je eigen leerpad,
je bent de liefde van je leven.
Voel in deze prachtige realiteit
en straal je liefde de wereld in.
We wachten op je liefde om te groeien
en te stralen in haar hoogste kleuren. 

Waar ben je, liefde van het universum?
Waar ben je?
Schijn je licht met elke aanraking die je maakt
en elke stap die je zet.
We houden van jullie allemaal op moeder aarde,
zonder enige uitzondering,
lieve dappere zielen op deze planeet.
Aartsengel Gabriël met een boodschap van pure liefde,
pure essentie, pure realiteit.
We blazen deze extra vibratie van liefde
in jullie allemaal.
Vertrouw erop dat het jullie in je diepste kern zal raken.
Vertrouw, dierbaren.
Vertrouw erop dat het gebeurt,
op dit moment. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This