You make a difference was the Whispering of January 28. Thank you for this moment.
Jij maakt een verschil was de Whispering van 28 januari. Bedankt voor dit moment .

You make a difference

You are all blessed by being here on earth
even when it is still unseen for you.
You are all sacred on a holy mission
even when it is still unknown for you.
You are all on a journey guided by the light and by us
in the higher atmosphere of Cosmic Life
even when you do not hear or sense us yet.
You are the chosen to set out the plan
to heal a part of the Universe.
You are the courageous ones
to fulfil your mission now and here,
even when it is still a detail that is unfolding.
Every detail matters in this plan.
You spread your love in your life
wherever it is on this tiny planet.

We are all blessed that you use
your physical body as an instrument
of love, light and healing.
We are grateful that you are there.
Call upon us whenever
your mission feels down a bit.
Help is immediately on the way
to bring you back to the light of the absolute
by which we are all surrounded.
Now close your eyes and hum or sing
or tune in on our frequency.
The blessings are there in an instant.

You, your love,
your vulnerability, you peace,
your light makes a difference
to all that is.

© www.whisperingsfromreiki.com

Jij maakt een verschil

 Jullie zijn allemaal gezegend
door hier op aarde te zijn
zelfs als het nog steeds onzichtbaar voor je is.
Jullie zijn allemaal heilig op een heilige missie
zelfs wanneer die nog onbekend voor je is.
Jullie zijn allemaal op reis
geleid door het licht en door ons
in de hogere atmosfeer van het Kosmische Leven
zelfs als je ons nog niet hoort of voelt. 

Jij bent uitverkoren om het plan uit te voeren
om een deel van het universum te genezen.
Jullie zijn de moedigen
om je missie nu en hier te vervullen,
zelfs al is het een detail dat zich ontvouwt.
Elk detail telt in dit plan.
Je verspreidt je liefde in je leven
waar het ook is op deze kleine planeet.

We zijn allemaal gezegend omdat je
je fysieke lichaam gebruikt als een instrument
van liefde, licht en genezing.
We zijn dankbaar dat je op aarde bent.
Doe altijd een beroep op ons wanneer
je missie niet goed voelt.
Hulp is meteen onderweg
om je terug te brengen naar het licht van het absolute
waardoor we allemaal omringd zijn.
Sluit nu je ogen en neurie of zing
of stem af op onze frequentie.
De zegeningen zijn er meteen. 

Jij, je liefde,
je kwetsbaarheid, je vrede,
jouw licht maakt een verschil
voor alles dat is.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This