Your inner shaman was the Whispering of December 10. Thank you for meditating together … I would like to invite you for the Open Heart and Reiki Circle on the day before Christmas. Let us meditatie and send Reiki & Light to everyone’s potential to forgive and to love. Will you join us?

Je innerlijke sjamaan was de Whispering van 10 december. Bedankt om samen te mediteren en Reiki te zenden … Ik wil je graag uitnodigen voor de Open Heart & Reiki Circle op Kerstavond. Laten we Reiki en Licht sturen naar ieders potentieel om te vergeven en lief te hebben.

Your inner Shaman

The love in your body shines a light
on all your shadow places.
Don’t return to that place of darkness
unless you know the light in your heart
can give you insights and words
to reflect over the shadow.
Look at it.
Don’t hide from it.

Your internal river of happiness meanders
through the dark wood of shadow
and its water transforms it into light.
The shaman in your wood is your inner guide
to bring you to wisdom and grace,
to humble forgiving
and to rowing further on your internal journey
of water, light, earth & fire.

All the elements united in your heart,
in your shadow places,
in your light,
in your reality here on earth.
Be your inner shaman,
heal yourself with your internal power,
your inner instruments of healing and love.
It is all in you, in all of you.
Heal yourself to heal the world.

© www.whisperingsfromreiki.com

Je innerlijke sjamaan

De liefde in je lichaam schijnt een licht
op al je schaduwplaatsen.
Keer niet terug naar die plaats van duisternis
tenzij je weet dat het licht in je hart
je inzichten en woorden geeft
om over de schaduw te reflecteren.
Kijk er naar.
Verberg je er niet voor.

Je interne rivier van geluk kronkelt
door het donkere bos van schaduw
en zijn water transformeert het in licht.
De sjamaan in je bos is je innerlijke gids
om je tot wijsheid en gratie te brengen,
om te vergeven
en verder te roeien op je interne reis
van water, licht, aarde en vuur.

Alle elementen verenigd in je hart,
in je schaduwplaatsen,
in jouw licht,
in jouw realiteit hier op aarde. 

Wees je innerlijke sjamaan,
heel jezelf met je interne kracht,
je innerlijke instrumenten van heling en liefde.
Het zit allemaal in jou, in jullie allemaal.
Heel jezelf om de wereld te helen.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This