Your quiet place of deep stillness

From this quiet place of deep stillness
you make contact with your deepest essence,
the essence of source and all of your soul contacts.
In between these wonderful relationships
all the wires of all your lifetimes come together
in the unique relation between you and
the source of all energy systems.
This unique relationship is filled and nourished
by all your lived lives that give meaning to your current existence.
Choices and decisions are the results
of this living wireframe of all relations.
Tap into this matrix
whenever you need to make a next step.
Step into the silence of your quiet system,
dive into your own matrix of Love,
swim into this loving ocean of possibilities
and make a choice, a decision.
You are the change you create
in the quietness of your being.
Just one step from this quite place
changes the energy and creates
a different reality of Love and Peace.

We bow for you and embrace you all.

© www.whisperingsfromreiki.com

 Jouw rustige plek van diepe stilte

Vanuit deze rustige plek van diepe stilte
maak je contact met je diepste essentie,
de essentie van de bron en al je zielscontacten.
Tussen deze prachtige relaties door
komen alle draden van al je levens samen
in de unieke relatie tussen jou en
de bron van alle energiesystemen.
Deze unieke relatie is gevuld en gevoed
door al je geleefde levens die betekenis geven aan je huidige bestaan.
Keuzes en beslissingen zijn het resultaat
van dit levende dradenframe van alle relaties.
Maak gebruik van deze matrix
wanneer je een volgende stap moet zetten.
Stap in de stilte van je rustige systeem,
duik in je eigen matrix van Liefde,
zwem in deze liefdevolle oceaan van mogelijkheden
en maak een keuze, een beslissing.
Jij bent de verandering die je creëert
in de rust van je wezen.
Slechts een stap verwijderd van deze rustige plek
verandert de energie en creëer je
een andere werkelijkheid van Liefde en Vrede.

We buigen voor je en omhelzen jullie allemaal.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This